Habourfront Tower 1&2 Singapore

Du an tran nhom deep box 1 - Copy
Du an tran nhom deep box 1
Du an tran nhom deep box 2
Du an tran nhom deep box 3
Du an tran nhom deep box 4
previous arrow
next arrow
Dự án: Habourfront Tower 1&2, Singapore
– Sản phẩm: XL Panel – Prepainted anodised
– Sản phẩm:  Multi Deep Box Panel – Metallic Bronze

vatlieukientruc

Vật liệu kiến trúc là website chuyên cung cấp các thông tin, tin tức về các sản phẩm kiến trúc như: Trần nhôm, lam chắn nắng và các tấm ốp nhôm từ thương hiệu Hunter Douglas. Thương hiệu dẫn đầu thị trường về chất lượng được tin tưởng và chỉ định trong nhiều dự án lớn trong và ngoài nước.

all author posts

Leave a Reply