AEON mall Hà Đông

AEON mall Hà Đông 1
previous arrow
next arrow
Slider

 Sản phẩm ứng dụng cho hệ trần nội thất (Ceiling) 

  • Đây là một trong những công trình ứng dụng rất nhiều sản phẩm của Hunter Douglas:
  • External ceiling + Canopy: Solid Luxalon single skin 2mm .
  • Perforated Aluminum 2mm.
  • Luxalon Box 50x150mm wood print.
  • Luxalon Box 30x100mm.
  • Luxalon Box 30x200mm.
  • Luxalon clip-in 600LC curve.

Leave a Reply