China Resources Headquarters

san pham mat dung 1 - Copy
previous arrow
next arrow
Slider

Dự án China Resources Headquarters 

Vật liệu kim loại được sử dụng trong dự án
Khối tòa nhà : 550*1500*1.2mm\1.5mm metal planks
Hành lang: 1.5mm honeycomb panel, 3.0mm wood print panel

Leave a Reply