Dự án: LUXURY AUTO MALL

Dự án LUXURY AUTO MALL 6
Dự án LUXURY AUTO MALL 1
Dự án LUXURY AUTO MALL 2
Dự án LUXURY AUTO MALL 3
Dự án LUXURY AUTO MALL 4
Dự án LUXURY AUTO MALL 5
Dự án LUXURY AUTO MALL 1
Dự án LUXURY AUTO MALL 2
Dự án LUXURY AUTO MALL 3
Dự án LUXURY AUTO MALL 4
Dự án LUXURY AUTO MALL 5
previous arrow
next arrow

  • Dự án: LUXURY AUTO MALL, TUCSON MERCEDEZ
  • Đơn vị kiến trúc / tư vấn chỉ định: Barry R. Barcus Architect, Inc 
  • Sản phẩm: tấm ốp trần MPF (còn được gọi là LinearClad™)

 

vatlieukientruc

Vật liệu kiến trúc là website chuyên cung cấp các thông tin, tin tức về các sản phẩm kiến trúc như: Trần nhôm, lam chắn nắng và các tấm ốp nhôm từ thương hiệu Hunter Douglas. Thương hiệu dẫn đầu thị trường về chất lượng được tin tưởng và chỉ định trong nhiều dự án lớn trong và ngoài nước.

all author posts