Golden Corp Office, Singapore

Golden Corp Office, Singapore
84R Facade 5
84r facades 5
84r facades 4
84R Facade 5
84r facades 2
84r facades 4
84r facades 4
previous arrow
next arrow

Công trình: Golden Corp Office, Singapore
Sản phẩm: 84R Facade
 84R là sản phẩm vật liệu nhẹ, độ bền màu cao. Sản phẩm có thể dễ dàng thay thế hay bảo trì.

vatlieukientruc

Vật liệu kiến trúc là website chuyên cung cấp các thông tin, tin tức về các sản phẩm kiến trúc như: Trần nhôm, lam chắn nắng và các tấm ốp nhôm từ thương hiệu Hunter Douglas. Thương hiệu dẫn đầu thị trường về chất lượng được tin tưởng và chỉ định trong nhiều dự án lớn trong và ngoài nước.

all author posts