Danam Tower Korea

dự án NBK terracotta Danam Tower Hunter Douglas Vatlieukientruc -thumbnail
dự án NBK terracotta Danam Tower Hunter Douglas Vatlieukientruc 2
dự án NBK terracotta Danam Tower Hunter Douglas Vatlieukientruc 3
dự án NBK terracotta Danam Tower Hunter Douglas Vatlieukientruc
dự án NBK terracotta Danam Tower Hunter Douglas Vatlieukientruc 2
dự án NBK terracotta Danam Tower Hunter Douglas Vatlieukientruc 3
dự án NBK terracotta Danam Tower Hunter Douglas Vatlieukientruc
previous arrow
next arrow

Mỗi công trình được dựng nên đều là những tác phẩm nghệ thuật sống mãi theo thời gian, cả về mặt kiến trúc lẫn công năng.

Danam Tower
Vật liệu: NBK 22T, 40T panel
Màu sắc: M8.01, M4.01

vatlieukientruc

Vật liệu kiến trúc là website chuyên cung cấp các thông tin, tin tức về các sản phẩm kiến trúc như: Trần nhôm, lam chắn nắng và các tấm ốp nhôm từ thương hiệu Hunter Douglas. Thương hiệu dẫn đầu thị trường về chất lượng được tin tưởng và chỉ định trong nhiều dự án lớn trong và ngoài nước.

all author posts

Leave a Reply