Menara Hap Seng 3 KL Malaysia

tran nhom baffle ceiling Hunter Douglas 1 - Copy
previous arrow
next arrow
Slider
Menara Hap Seng 3 KL, Malaysia
1) Vách ngăn đùn 50x500x2.0mm thk. mô-đun 400mm c / c. với 2 mm. Lưới trần
2) Vách ngăn đùn 50x150x1,5mm thk. mô-đun 200mm c / c. tại sảnh thang máy trong sơn hoàn thiện sơn.
3) 2.0mm thk. Cựu sinh viên. Móc trên trần lưới và 1,5mm thk. móc gương thép trên trần ván.

Leave a Reply