Menara Hap Seng 3 KL Malaysia

tran nhom baffle ceiling Hunter Douglas 1 - Copy
tran nhom baffle ceiling Hunter Douglas 1
tran nhom baffle ceiling Hunter Douglas 2
tran nhom baffle ceiling Hunter Douglas 3
tran nhom baffle ceiling Hunter Douglas
tran nhom baffle ceiling Hunter Douglas 1
tran nhom baffle ceiling Hunter Douglas 2
tran nhom baffle ceiling Hunter Douglas 3
tran nhom baffle ceiling Hunter Douglas
previous arrow
next arrow
Menara Hap Seng 3 KL, Malaysia
1) Vách ngăn đùn 50x500x2.0mm thk. mô-đun 400mm c / c. với 2 mm. Lưới trần
2) Vách ngăn đùn 50x150x1,5mm thk. mô-đun 200mm c / c. tại sảnh thang máy trong sơn hoàn thiện sơn.
3) 2.0mm thk. Cựu sinh viên. Móc trên trần lưới và 1,5mm thk. móc gương thép trên trần ván.

vatlieukientruc

Vật liệu kiến trúc là website chuyên cung cấp các thông tin, tin tức về các sản phẩm kiến trúc như: Trần nhôm, lam chắn nắng và các tấm ốp nhôm từ thương hiệu Hunter Douglas. Thương hiệu dẫn đầu thị trường về chất lượng được tin tưởng và chỉ định trong nhiều dự án lớn trong và ngoài nước.

all author posts

Leave a Reply